...

Ett annat sätt

Nunchi är en kommunikationsbyrå som jobbar lite annorlunda. Gillar du innebörden i ord som närmare, träffsäkrare, snabbare, kostnadseffektivare och roligare tror vi att du också borde jobba med oss.
Kontakta Marcus Hessel så berättar han gärna lite mer!

Ett annat sätt

Nunchi är en kommunikationsbyrå som jobbar lite annorlunda. Gillar du innebörden i ord som närmare, träffsäkrare, snabbare, kostnadseffektivare och roligare tror vi att du också borde jobba med oss.
Kontakta Marcus Hessel så berättar han gärna lite mer!

Sälj mer

Att bygga ett starkt varumärke är avgörande för varje företag. Men på kort eller lång sikt ska all marknadskommunikation leda till ökad försäljning. Annars saknar den existensberättigande. Varför inte bygga varumärke och driva försäljning samtidigt? Vi har gjort det i decennier och sett fördelarna det ger, både för våra kunders lönsamhet och deras kommunikationsbudgetar.

Förstklassig service

Vi anser att reklamyrket är ett serviceyrke. Många av våra uppdragsgivare har ett högt arbetstempo och höga krav från sina företagsledningar. Om vi kan ge dem en skönare vardag med mindre stress och press har vi alla mycket att vinna.

Ett nära samarbete

På Nunchi ser vi det nära arbetet med våra kunder som en stor del av vår framgång. Genom att arbeta med i stället för åt våra kunder minskar vi både beslutsleden och risken för misskommunikation. Framförallt blir det väldigt roligt när våra kunder blir en del av den kreativa processen vilket ofta leder till arbeten och kampanjer som träffar rätt direkt.

Våra tjänster

Strategi

Koncept

Kampanjer

Digitalt

Social media

Design

Content

Produktion

Strategi

Koncept

Kampanjer

Digitalt

Social Media

Design

Content

Produktion

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.