...

Ale El Elhandel

Vintersäkra – En bindande kampanj.

Uppdrag

Efter de skyhöga elpriserna under vintern 2022 ville Ale El Elhandel berätta att det går att binda priset under de kallaste månaderna.

Idé

En kampanj som visar att det kanske inte är värt att vänta och se hur vinterns elpriser blir och att det går att välja ett tryggare alternativ inför vintern 2023/2024.

Utförande

Kampanjen kommunicerade att ett fast vintersäkrat elpris under hösten och vintern är ett tryggt alternativ för den som vill veta i förväg vad de kommer att betala. För att lyckas på en tuff marknad och fånga uppmärksamhet över tid togs tre strategiska delar fram. Huvuddelen skapade nyfikenhet med emotionella värden och senare delar aktiverade påminnelser med mer rationella värden. Kampanjen inkluderade lokala event, annonser, banners och takeover i lokaltidningen Alekuriren samt organiskt och betalt innehåll i sociala medier.

Resultat

Med Vintersäkra aktualiserades behovet av trygghet inför en eventuellt volatil elmarknad och kampanjen satte ämnet på agendan när vädret var som varmast. Effekten från kampanjen överträffade målet med 200 procent samt ökade även andelen av andra nytecknade avtal.

I samarbete med Peach webbyrå.

Kyssande par frontade budskapet om att binda priset.

Under de varmaste sommarmånaderna användes kommunikation med vinterlandskap och budskap kopplade till kyla och is, vilket även uppmärksammades av lokaltidningen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.