...

Carlakliniken

En grafisk identitet med feminina former.

Uppdrag

Carlakliniken är en av Sveriges största privata gynekologiska kliniker och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att spegla den kvalitet, professionalism och ledande kompetens de har inom sitt verksamhetsområde behövde en ny grafisk identitet tas fram. En viktig aspekt var att uttrycket inte fick upplevas för sterilt och medicinskt.

Idé

Med inspiration från kvinnokroppen skapades en grafiskt identitet som visar Carlaklinikens mjuka värden och vad kliniken arbetar med.

Utförande

Det grafiska manéret inkluderade en ny logotyp, typsnitt, illustrationer och färger. Illustrationerna består av kroppar som kan användas som bakgrunder men också som inzoomade utsnitt där formerna kan bilda olika mönster. Tillsammans med nyanser av lila och rosa blev manéret färgstarkt och unikt, men samtidigt mjukt, tryggt och professionellt. Den grafiska identiteten togs ut på bland annat webbsida, brevmallar, visitkort, presentationer och annonser i sociala medier.

Resultat

Den nya grafiska identiteten har mottagits med överväldigande positivitet. Färgsättningen och illustrationerna uppskattas av både patienter och medarbetare. Uppgraderingen har gett Carlakliniken större möjligheter att arbeta med grafiska uttryck i sin kommunikation samt har satt dem än mer på kartan och gör att de sticker ut bland konkurrerande vårdgivare.

Olika kvinnliga kroppsformer bildar ett grafiskt mönster.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.