...

Vara Konserthus

Ett uttryck som kommer nära stora upplevelser.

Uppdrag

2023 firade Vara Konserthus 20 år, vilket kulminerade i en jubileumsfestival den 5–8 oktober. Detta ville de lyfta med ett grafiskt uttryck som passade med deras känsloladdade kommunikationskoncept och gärna innehöll element kopplade till scenkonst, dans eller musik.

Idé

Ett grafiskt manér som andas folkfest och skapar magpirr. Manéret är en påbyggnad på den nuvarande identiteten, samtidigt som det sticker ut och tillför något extra.

Utförande

Det grafiska manéret inkluderar en jubileumssymbol, en 3D-lutt (animering av Vara Konserthus grafiska element), mönster och färger som kan användas till webb, sociala medier och digitala skärmar samt till print och fysiska produkter på events. Manéret utformades för att kunna skalas upp och ner i intensitet, för att passa både runt själva festivalhelgen och under resten av jubileumsåret.

Resultat

Jubileumsfestivalen blev en uppskattad folkfest med fantastiska kulturupplevelser. Festivalen hade ca 5000 besökare under de fyra dagar som festivalen pågick. Med tanke på Varas ca 16 000 invånare kan det inte räknas som något annat än en succé!

I samarbete med Oh No Gravity.

Ett grafiskt manér som andas
folkfest och skapar magpirr.

Firandet kulminerade i en jubileumsfestival på konserthuset den 5–8 oktober.

Nunchi Vara_konserthus_Bilder fran festivalen 2
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.